Om Europahuset

Kontakt

 

E-post:

swe@europahuset.se

 

Telefon:

+46 26 27 67 00

 

Europahuset Gävleborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 1995. Vi arbetar regionalt i Gävleborgs län och närliggande län, men även nationellt.

 

Europahuset vill medverka till att invånarna i Gävleborgs län får bättre kunskaper och möjligheter att möta Europa genom att etablera europeiska nätverk, att skapa engagemang för, och stimulera till debatt i internationella frågor.

 

Europahuset erbjuder bildning i Europafrågor

och medverkar till att etablera mötesplatser i

syfte att öka förståelsen mellan Europas folk

och stater. Målet är att bidra i arbetet för

europeisk samverkan och integration.

 

De målgrupper som Europahuset vänder sig främst mot är ungdomar och vuxna i ungdomars närhet, samt folkrörelser.

 

Europahuset ingår i ett stort europeiskt nätverk som kallas EUNET och har ett 50-tal medlemmar från Europas många hörn.

 

Europahuset erbjuder:

 

  • Ett europeiskt nätverk
  • Kontakter med andra europeiska länder och organisationer
  • Internationella seminarier i Sverige och Europa
  • Information och föreläsningar om Europafrågor
  • Internationella projekt och samarbeten
  • Stöd till ungdomar som vill etablera kontakter och samarbeten i Europa
  • Service vid skapande, genomförande och redovisning av EU-projekt

 

 

 

Om Europahuset Gävleborg